JCI Danmark

JCI Amager er en del af JCI Region Hovedstaden og JCI Danmark. JCI Danmark er den nationale organisation for de omkring 30 lokalafdelinger i Danmark.

JCI Danmark binder lokalafdelingerne sammen og sikrer at du har mulighed for at udvide dit netværk til hele landet.

JCI Danmark varetager også kontakten til den internationale del af JCI, og sikrer sammenhængskraften ned til lokalafdelingerne.

Det er muligt for medlemmerne at stille op til valg til JCI Danmarks nationale bestyrelse, og herigennem at træne lederskab i praksis.

JCI Danmark delegeret forsamling

User Login
JCI Amager