Programupdate 2. kvartal

Solen står højt på himlen, der er masser af helligdage i kalenderen, og tid til at finde grillen frem. Det er også tid til at fejre de første måneder af JCI året. Frem mod Forårskongressen havde hele programområdet meget travlt, og nu går tiden med opfølgning på handlingsplanerne. Allerede nu planlægger vi aktiviteter til efter sommerferien, og jeg håber at denne update giver dig et indblik i hvad programområdet går og laver, og hvad vi kan gøre for dig og din afdeling. Husk at I altid kan spørge om hjælp.

 

Claus, EVP-P

 

Human Resources

HR er endelig kommet på bloggen på  www.jci.dk, der bl.a. med citat fra nationalpræsident Eva Hye Langkjær, forklarer hvorfor MEC er blevet til HR i år. Vi har planer om at HR skal synliggøres mere på bloggen i løbet af året, både med artikler om de forskellige underområder (Rekruttering, Integrering, Fastholdelse og Bestyrelse) samt små interviews om medlemmerne.

Vi har fået godkendt afholdelse af endnu en bestyrelsesreception på NK2014, og håber på lige så stor succes som på forårskongressen.

Værktøjskassen med diverse HR skabeloner på eksempelvis best practises for buddy-ordninger, informationsmateriale osv. indsamles løbende, og så snart intranettet kører vil HR sammen med JCI Support sørge for at det bliver tilgængeligt. Husk at tilmelde dig Facebook gruppen ”JCI HR Danmark”, hvor der løbende kommer information samt en månedlig opdatering om medlemsstatistikken.

HR – det nye sort!!!

 

Rina

Udvikling

I den forgangne måned har der primært været fokus på to af vores tre områder – nemlig JCI-dagen og værdikortlægning, og så er der ikke mindst sket noget STORT: Thomas er blevet far!! Tillykke til ham!!

JCI-dagen:

  • Der har været meget aktivitet og sparring med afdelingerne op til JCI-dagen.
  • Vi fik samlet materiale ind fra hhv. HR, partnerskaber og kommunikation, som blev sendt ud til LP’er og projektansvarlige for dagen.
  • JCI-dagen løb af stablen d. 30. april, og der var flot tilslutning fra afdelingerne. Hele 61% lavede aktiviteter på dagen, hvilket må siges at være virkelig godt.
  • Vi har sendt nationale pressemeddelelser ud af to omgange – hhv. før og efter JCI-dagen.
  • Vi ønsker stadig at modtage afdelingernes invitationer til deres arrangementer samt links til medieomtale :o) Send gerne til brand@jci.dk.
  • Vi har lavet en evaluering, som kan bruges til senere afvikling af JCI-dagen. Skriv til Karen hvis du skal bruge den.

Værdikortlægning:

Vi har tilpasset vores undersøgelse fra FK, så de medlemmer, der ikke nåede forbi vores Fotoshoot på kongressen, også har mulighed for at byde ind. For at kunne skærpe JCI’s profil, og hvad vi som medlemmer får ud af at være med, har vi brug for, at så mange medlemmer som muligt lige svarer på spørgsmålene. Det er medlemmerne, der er eksperterne her www.tinyurl.com/fkfotoshoot:

  • Hvad er dit personlige udbytte af JCI?
  • Hvad er dit faglige/karrieremæssige udbytte af JCI?
  • Hvad er din bedste JCI-oplevelse?
  • Deadline d. 1. juni, hvorefter vi vil samle op på undersøgelsen, og afdelingerne vil få en tilbagemelding på, hvad medlemmerne får ud af at være med i JCI :o)

Thomas & Karen

JCI Support

JCI Support har godt momentum på såvel vores Facebookside som den konkrete servicering af medlemmerne. For tiden er der stigende ønske om sparring fra de medlemmer, der planlægger at gå efter LP-posten i 2015 og her har vi en masse at byde ind med. Det bliver modtaget positivt, at sparringen foregår i fortrolighed og udenfor egen afdeling.

JCI I Bevægelse

Opdatering: JCI i Bevægelse er på Facebook! Der er stor opbakning, og der begynder så småt at blive genereret trafik der.

Kræftens Bekæmpelse er meget positive overfor samarbejde, og vi arbejder allerede ud fra de input de har givet, og skal møde dem senere i Kbh.

Afdelingerne vender tilbage med positive tilslutninger, og vi er godt i gang!

Sanne

Træning

I disse dage bliver der lagt sidste hånd på en beskrivelse af træningsområdet anno 2014 samt en opdateret Training Policy Manual. I starten af juni vil I modtage disse skrivelser, som gerne skulle svare på alle tvivlsspørgsmål omkring strukturen for træning i JCI Danmark.

Derudover arbejdes der frem mod Store Udviklingsdag, som ligger søndag den 1. juni i Holbæk. Her skal der arbejdes med den fremtidige strategi for JCI Danmark, så kom og sæt dit fingeraftryk på fremtidens JCI Danmark.

Det første trænerakademi er netop afholdt, anført af JCI Odense og Christian Kjær. Det forlyder at det var så stor en succes, at der er allerede nu er forslag om at det skal gøres til en tradition. Træningsholdet glæder sig over initiativet, og ser frem til at møde flere nye trænere i JCI landet. Efter sommerferien planlægges der en trænerudviklingsdag, så de nuværende trænere får muligheden for at bygge yderligere på og blive ekstra skarpe.

 

Michael

Tags: , , , , ,

JCI Danmark

JCI Danmark