Subscribe

Archive | Træning

SSDB 2015 – bliv skarp i din kommunikation!!

Så er det tid til at få fokus vendt mod den årligt tilbagevendende JCI debat konkurrence: Snak Så De’Batter! Hvad er SSDB? Snak Så De’Batter er en årligt tilbagevendende landsdækkende debatkonkurrence, hvor JCI afdelingerne dyster imod hinanden. Konkurrencen er hardcore træning i argumentations- og præsentationsteknik, retorik, modargumentation samt feedback. Alt sammen på den FEDE måde. Konkurrencen […]

LEAD THE TALENT: Nyt JCI Danmark Partnerskab

LEAD THE TALENT (LTT) er et enestående før-leder talentudviklingsprogram udviklet i tæt samarbejde med en lang række offentlige og private virksomheder. LTT kombinerer talenternes personlige og ledelsesmæssige udvikling for at gøre ledelse til deres fag. Formålet er at udvikle og afprøve deltagernes særlige talenter og at løfte deres kompetencer til et højere niveau til gavn […]

Nye JCI-kurser til dig!

Der sker spændende ting og sager på træningsområdet. JCI’s globale træningskommission er i gang med at udvikle nye træninger, som skal supplere og måske komme i stedet for nogle af de nuværende 3-4 timers “JCI Recommended Courses”.   De 3 eksisterende “JCI Official Courses” forbliver derimod uændrede. Disse betragtes nemlig som meget vigtige for at holde […]

Programupdate 2. kvartal

Solen står højt på himlen, der er masser af helligdage i kalenderen, og tid til at finde grillen frem. Det er også tid til at fejre de første måneder af JCI året. Frem mod Forårskongressen havde hele programområdet meget travlt, og nu går tiden med opfølgning på handlingsplanerne. Allerede nu planlægger vi aktiviteter til efter sommerferien, […]

JCI Danmark

JCI Danmark