JCI Presenter

JCIs Presenter kursus gav de 11 deltagere redskaber til at kunne at levere en overbevisende præsentation, herunder forskellige typer af præsentationer, publikumstyper, præsentationsindhold og formidlingsteknikker. Undervejs blev teknikkerne prøvet af med små øvelser og kurset blev afsluttet med at alle deltagerne lavede 11 fantastiske præsentationer af et på forhånd ukendt emne.

IMG_0715

IMG_0719

IMG_0717 (1)