Senatet

  Det Danske Senat kan kontaktes på SP@senator.dk 

  Medlemmer som gennem tiden har ydet en ekstraordinær stor arbejdsindsats i Junior Chamber på lokalt, regionalt, nationalt og eller internationalt niveau er medlemmer, der brænder så meget for vores organisation, at vi nødigt vil undvære dem fremadrettet – og omvendt: De vil ikke undvære hinanden og organisationen.
  Sådan har det været i mange år – ikke bare i Danmark, men world wide.

  Det hele startede i 1952, hvor daværende Verdenspræsident Phil Pugsley og JCI Representative til United Nations, Sid Boxer, havde et møde, hvor det netop blev diskuteret, hvordan organisationen for det første kunne belønne en stor arbejdsindsats og for det andet samtidigt kunne sikre, at disse personer forblev så stærkt knyttet til Junior Chamber, at de ikke forlod organisationen efter det fyldte 40. år.

  Resultatet blev oprettelsen af Junior Chamber International Senatet, som formelt blev godkendt på VII JCI Congress i Melbourne, Australien, i september 1952.

  I Danmark har vi så naturligt oprettet Det Danske Senat, som siden oprettelsen i 1959 løbende har suppleret sig med disse fortræffelige mænd og kvinder, der på forbilledlig vis har trukket læsset og markeret sig i en grad, der har afstedkommet, at kamrene (som nu hedder afdelinger) har udfærdiget ansøgninger om optagelse af enkeltmedlemmer i kredsen af livsvarige medlemmer – Senatorerne. Ja – et Senatorskab er af livsvarig karakter.

  Aktiviteterne i Det Danske Senat er ganske festlige og – anderledes. Senatorerne blander sig ikke i JCI Danmarks aktiviteter men interesserer sig naturligvis meget for organisationens ve og vel. Se bl.a. omtale omkring Curt Rasmussens Rejselegat i menuen.

  Du kan i menuen ovenfor endvidere finde vejledning og ansøgningsskema til Senatorskab og – skulle du nu allerede være blevet senator, så:

  KLIK IND PÅ VORES HJEMMESIDE www.senator.dk.. (Alle senatorer kender password til siden)

  JCI Danmark har i nogle år udnævnt en Senator til årets senator… Se link i toppen med navnelisten.

  God vind i JC-land … Der er masser af udvikling og indvikling, men samlet giver det nye dimensioner på en festlig og krævende måde…

  User Login
  Det Danske Senat