Pris

Et medlemskab af JCI Vejle koster 2000 kr. halvårligt. For det beløb for de medlemsskabet samt 5 afdelingsmøder med bespisning og drikkevarer.

Ved indmeldelse betales et administrationsgebyr på 1000kr til dækning af navneskilt og administration mm. Deltager man på først kommende kongres efter indmeldelse, refunderes hele beløbet som tilskud til deltagelse i kongressen.

Hertil kommer udgifter til de kurser, foredrag, kongresser og lignende, som du løbende kan deltage i. JCI tilstræber at holde priserne for diverse arrangementer på et minimum, hvilket vi bl.a. kan gøre via kontakter i vores netværk og gode relationer til erhvervslivet.

Ved deltagelse i forskellige arrangementer som konkurrence, først kommende kongres efter indmeldelse og meget mere, ydes der tilskud fra afdelingen til din deltagelse.

 

User Login
});
JCI Vejle