#JCIDanmark

Vi udvikler
ambitiøse unge talenter

JCI Danmark er en organisation der fokuserer på ledelse, træning og netværksmuligheder. Vi udvikler unge talenter og skaber globalt tænkende ledere, der kan gøre en forskel for sig selv og andre.

JCI DANMARK

Vil du udvikle dig, øge dine kompetencer og styrke dit netværk?

Så skal du helt sikkert med i JCI.

JCI er et medlemsdrevet internationalt netværk af ambitiøse unge.

Du er medlem af et fællesskab med fokus på ledelse, samt personlig og faglig udvikling.

Vil du i gang med ledelse, får du ansvar fra det øjeblik du vil tage det og udvikler færdigheder du kan tage med dig ind i hverdagen med det samme.

I takt med at du udvikler dig, vokser mulighederne. Gennem ’Learning by doing’ og ‘One year to lead’ bliver du klædt på til dit professionelle og personlige virke.

Du er en aktiv del af at skabe, udvikle og gennemføre lokale projekter, der giver mening for dig og samfundet. Gennem disse projekter deltager du i samarbejder og partnerskaber både nationalt og internationalt.

JCI – Developing Leaders for a Changing world

Personlig og faglig udvikling

Du udvikler dig i JCI Danmark

Junior Chamber International (JCI) er et globalt netværk, som giver dig udviklingsmuligheder både lokalt, nationalt og internationalt, og har eksisteret i Danmark siden 1957. 

Du kan melde dig ind når du er 18-40 år gammel, og du bliver en del af et netværk af unge mennesker med en bred faglig baggrund og fra et væld af forskellige brancher i både det offentlige og private erhvervsliv. Som medlem får du adgang til interessante oplægsholdere, innovative virksomheder og offentlige myndigheder, når vi skaber projekter og afholder workshops, og du får adgang til praktisk erfaring med ledelse, bestyrelsesarbejde og andre fagområder, når vi driver og udvikler organisation. 

Udviklingsmulighederne i organisationen er grupperet inden for 4 overordnede områder. Ved at deltage får vores medlemmer mulighed for at udveksle viden og indsigter, hvilket skaber et læringsmiljø, der er unikt for JCI. 

JCI fungerer som en katalysator for personlig og faglig udvikling ved at tilbyde en bred vifte af ressourcer, aktiviteter og projekter, der udfordrer medlemmerne til at tage skridt uden for deres komfortzone og realisere deres fulde potentiale.

Personlig og faglig udvikling

Et medlemskab med muligheder

Det er værdifuldt at udvikle sig, både inden for dine fagspecifikke kompetencer og inden for alt muligt andet. Som JCI-medlem kan du deltage i alle nationale samt internationale aktiviteter, og vi forventer, at du engagerer dig i organisationen og prioriterer tid til læring og deltagelse.

Tidsforbruget i JCI afhænger af dit niveau af engagement. Jo mere du engagerer dig, jo mere tid bruger du, men jo mere får du også ud af dit medlemskab. Når det er sagt, skal du dog som hovedregel kunne afsætte ca. 10 timer/måned på JCI eller mere. Halvdelen vil blive brugt på et månedligt afdelingsmøde i din lokale afdeling, mens de resterende timer vil blive brugt på andre JCI aktiviteter såsom bestyrelsesarbejde, projekter, komitéarbejde m.m. 

Som JCI-medlem kan du tage flere uddannelser og akkrediteringer, og du får rabat på personlighedsværktøjer som Insights DiscoveryInsights profiler er en hjørnesten i JCI, vi bruger dem aktivt i vores arbejde med og forståelse af hinanden, til at give feedback, til at udvikle os. 
Det er en enorm udviklingsmulighed at få en Insights profil, da større indsigt i dig selv er med til at forstå, hvordan du bedre kan bringe dine styrker i spil, i de ting du laver, og hvilke svagheder du skal være opmærksom på.