Nationale kongresser

Forside » Events » Kongresser » Nationale kongresser

EVENTS

Nationale kongresser

I JCI Danmark afholdes der hvert år to kongresser; Forårskongres og Nationalkongres. Det er lokalafdelingerne, der skiftes til at arrangere og afholde kongresserne som projekt. Man byder som afdeling på at afholde en kongres og vælges på kongressen året før. 

En kongres er fyldt med fagligt og socialt indhold krydret med netværk på tværs af alle lokalafdelinger.

Ligesom at der afholdes nationale kongresser i Danmark, afholdes der hvert år og internationale kongresser i JCI.

FØRSTE HALVÅR

Forårskongres (FK)

Hver kongres har et tema, der fastsættes af den afdeling, der er værter for kongressen. Under temaet kan afdelingen sætte et program med foredrag, erhvervsseminarer og andet til deltagerne. Derudover er der et fast JCI Danmark program med møder i delegeretforsamlingen, caucus, Open Forum, seminarer og workshops der skal afholdes på hver kongres. 

Særligt for Forårskongressen er afholdelsen af et festlig Award Show, hvor årets vindere i flere kategorier hyldes samt finalen i danmarksmesterskaberne i Snak Så De’Batter, vores interne debatkonkurrence. 

JCI Danmarks Forårskongres afholdes den sidste lørdag og søndag i marts, som bestemt i vores vedtægter. Hvis der er helligdage i denne weekend gennemføres FK alternativt førstkommende lørdag og søndag uden helligdage herefter.

And the award goes to...

Noget specielt på forårskongressen er uddelingen af awards for det forgangne år.

Der er vigtigt at rose og fremhæve den gode indsats, og i løbet af foråret har hver afdeling mulighed for at indstille enkeltpersoner, projekter og hele afdelingen til en award for året der er gået. Man skriver en ansøgning, hvorefter et kompetent dommerpanel bedømmer alle indkommende ansøgninger ud fra specifikke kriterier, og til sidst kåres der en vinder til et storstilet awardshow på forårskongressen.
Nogle awardkategorier er forbeholdt JCI Danmark mens andre kategorier løber videre internationalt, og vinderne har dermed mulighed for at fortsætte sejersstimen. 

Til at styre hele award processen bliver der hvert år udpeget en Award Manager, der udarbejder og opdaterer en award manual, der ligger til grund for hele processen. Manualen indeholder en oversigt og kriterier for hver kategori, til brug i ansøgningsprocessen, og er styrende for dommernes bedømmelse, uddeling og processen generelt. Denne post er endnu en udviklingsmulighed i JCI.

ANDET HALVÅR

Nationalkongres (NK)​

Hver kongres har et tema, der fastsættes af den afdeling, der er værter for kongressen. Under temaet kan afdelingen sætte et program med foredrag, erhvervs seminarer og andet til deltagerne. Derudover er der et fast JCI Danmark program med møder i delegeretforsamlingen, caucus, Open Forum, seminarer og workshops, der skal afholdes på hver kongres.
Særligt for Nationalkongressen er caucus (valgtaler) og valg af næste års nationale ledelse samt finalen i danmarksmesterskaberne i Den Gyldne Mikrofon, vores interne talerkonkurrence.

JCI Danmarks Nationalkongres afholdes over fredag, lørdag og søndag i weekenden, der indeholder første lørdag i oktober, som bestemt i vores vedtægter.

Caucus, kandidater og kampvalg

Noget specielt på nationalkongressen er valget af næste års direktion.

Vil man have en officiel ledelsespost i JCI, så er man nødt til at sige det højt. Det gælder både lokalt, nationalt og internationalt. Hvis man vil være enten National President (NP), Deputy President (DP), Executive Vice President – Commerce, Training eller Marketing and Communication (EVP-C), (EVP-T) eller (EVP-MC) eller Vice President – Operation i JCI Danmark så skal man officielt melde sit kandidatur, føre valgkamp, holde valgtale og til sidst vælges, hvoraf de to sidste sker på nationalkongressen.

Det er enormt spændende at følge denne process og ikke mindst høre, hvilke visioner kandidaterne har for deres post og organisationen som helhed, og hvad de kan byde ind med. Det er endnu mere spændende, hvis vi oplever kampvalg, for man er ikke garanteret sejr, bare fordi man stiller op, man skal altså også have argumenterne i orden, for at blive valgt. 

BRUG DIN STEMME

Delegeretforsamling​

Delegeretforsamling er JCI Danmarks øverste myndighed, og mødes som udgangspunkt 2 gange årligt på vores nationale kongresser. 

Det er delegeretforsamling, der vælger den nationale direktion, som mellem de 2 årlige møder handler på vegne af organisationen, og har ansvaret for den overordnede udvikling. Delegeretforsamling er sammensat af chefdelegater fra hver lokalafdeling, typisk formanden. Chefdelegaten agerer på vegne af de øvrige medlemmer i afdelingen, og repræsenterer således deres stemmer i den nationale debat. Hver afdeling har en vis vægtning af stemmer, afhængig af deres samlede størrelse, og hvorvidt de er fysisk tilstede til møderne. 

Hvis der fx skal laves vedtægtsændringer, så er det på delegeretforsamling at dette besluttes, og årsbudgetter og andre store organisationsændringer besluttes og vedtages i dette forum, hvor der også bliver afrapporteret på øvrige aktiviteter og udviklingspunkter.  

OPLEV VERDEN

International kongres

I JCI bliver der afholdt såkaldte Area Conferences forskellige steder i verden. Konceptet er ligesom vores nationale kongresser, formålet er bare at samle medlemmerne fra et specifikt område, fx Europa eller hele verden, som vi gør til European og World Conference, der er de 2 mest populære at tage til i JCI Danmark.

DEN ALLER FØRSTE GANG

First timers​

Når man er afsted på sin første kongres i JCI, så er man såkaldt ‘First timers’. 

Der sker meget på en kongres, og JCI er i sig selv en stor organisation, så det kan være svært at overskue, hvad der er hvad og hvorfor. Derfor har alle kongresser, nationale som internationale, et programpunkt, der hedder ‘First timers’.

På First timers samles alle dem, der er på kongres for første gang. Her gennemgår man typisk kongresprogrammet og dykker ned i JCI som organisation, taler muligheder og erfaringer, og så netværker man. Det fede ved First timers er, at man lærer andre nye medlemmer at kende på tværs af afdelinger og lande, og har nogen at henvende sig til i løbet af kongressen.