Lokalt bestyrelsesarbejde

Forside » Udviklingsmuligheder » Bestyrelsesarbejde » Lokalt bestyrelsesarbejde

udviklingsmuligheder

Lokalt bestyrelsesarbejde

Bestyrelseserfaringen i JCI starter oftest på lokalt niveau. Alle lokalafdelinger fungerer som små, individuelle enheder, der hvert år skal tilbyde aktiviteter til deres medlemmer, styre deres egen økonomi og vedtægter, lave en handlingsplan, strategi, rekruttere osv. 

For at hjælpe bestyrelserne godt på vej har JCI Danmark lavet en uddannelse til vores lokale bestyrelser, der udbydes på tværs af afdelinger.

En lokal bestyrelse består oftest af:

  • Local President (LP)
  • Deputy Local President (DLP)
  • 2-4 bestyrelsesmedlemmer

Ledelsesposterne LP og DLP sidder i et år, mens et menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år for at sikre kontinuitet i afdelingen på tværs af skiftende ledelser.

Når du stiller op som bestyrelsesmedlem, skal du holde en kort valgtale, og på denne måde øver du dig i at præsentere dig selv og dine kompetencer og motivationsfaktorer. Du øver dig i at stå foran en forsamling og tale.

uddannelse

Bestyrelsestræning

I JCI Danmark har vi lavet en uddannelse til vores lokale bestyrelser for at hjælpe dem godt på vej. Uddannelsen er for bestyrelsen som samlet enhed, og hjælper dem i gang med arbejdet og guider dem igennem strategiarbejdet og udviklingen i løbet af året. Derudover skaber uddannelsen et rum på tværs af afdelinger, hvor man kan sparre om de udfordringer og løsninger, man finder. 

HVAD SIGER MEDLEMMERNE?

Hvad kan det lokale JCI-netværk tilbyde dig?

Komitéarbejde, netværk, trygge relationer, venskaber, sparring, udvikling, opsøgende arbejde og meget mere. Det er, hvad vores medlemmer får ud af deres medlemskab

Se videoen og hør, hvad det lokale JCI-netværk kan tilbyde dig.