Lokale poster

Forside » Udviklingsmuligheder » Karrierecenter » Lokale poster

KARRIEREVEJ

Lokale ansvarsposter​

JCI starter lokalt, det er i en lokalafdeling, at man bliver medlem, og i lokalafdelingen at udviklingen starter.

Mange medlemmer bruger JCI til at afsøge nye karriereveje og opbygge kompetencer, de kan bruge både privat og professionelt, og hvis du ikke vil opfinde rollen selv i forbindelse med et projekt, så er der nogle etablerede poster, du kan kaste dig ud i, hvor du kan gøre en kæmpe forskel for din afdeling og ikke mindst dig selv.

  • LP
  • DLP
  • Bestyrelsesmedlem
  • Treasurer
  • Komitéformand

KARRIEREVEJ - Lokalt

Hvad kan du blive?​

Local President (LP) er formand for en lokalafdeling og står for, i samarbejde med bestyrelsen, at udforme strategi, handlingsplan og budget for afdelingen samt at efterleve den. Herudover er det også LP der forestår at optage nye medlemmer i afdelingen og repræsentere afdelingen udadtil. Det kan f.eks. være til eksterne partnere eller JCI Danmark på delegeret forsamlingen.

Som LP har man mulighed for i løbet af sit formandsår at deltage i Local Leaders Training (LLT) hvor man igennem året bliver præsenteret for ledelsesteknikker, der giver mulighed for at man kan blive klogere på sin egen ledelsesstil.

Hvem kan blive Local President?
Hvis du er medlem af en lokalafdeling, kan du blive Local President. Det kræver, at du opstiller dit kandidatur i din lokalafdeling til valgforsamlingen i september. Her skal du vælges af din afdeling til at varetage posten.

Du kan læse mere om forpligtelserne i vedtægterne for din afdeling.

Skal du være medlem af JCI?

Deputy Local President (DLP) er afdelingens næstformand. Her består arbejdet i at suge viden ud af den siddende Local President samt deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet så man er klar til at bestride posten året efter.

Som DLP har man mulighed for at deltage i DLP træningen, der består nogle træninger i løbet af året, som klæder en på til at blive Local President. Her får man også mulighed for at møde de andre, der påtænker at stille op som Local President året efter og dermed allerede starte samarbejdet der. Som DLP kan man også deltage i Europæisk akademi, der er et internationalt ledelseskursus, der forbereder dig på rollen som Local President.

Hvem kan blive Deputy Local President?
Hvis du er medlem af en lokalafdeling, kan du blive Deputy Local President. Det kræver, at du opstiller dit kandidatur i din lokalafdeling til valgforsamlingen i september. Her skal du vælges af din afdeling til at varetage posten.

Du kan læse mere om forpligtelserne i vedtægterne for din afdeling.

Skal du være medlem af JCI?

Treasurer eller kassereren har ansvaret for at føre regnskabet for lokalafdelingen, hvilket indebærer at sende kontingentopkrævninger ud til medlemmerne i afdelingen samt holde styr på hvilke udgifter der er i løbet af året og evt. udbetale udlæg samt betale regninger.

I løbet af året er det muligt som treasurer at deltage i treasurertraining, der har fokus på at hjælpe dig godt igennem årshjulet for en treasurer.

Hvem kan blive Treasurer?
Hvis du er medlem af en lokalafdeling, kan du blive treasurer. Treasurer udpeges af bestyrelsen, men behøver ikke at sidde i bestyrelsen.

Skal du være medlem af JCI?

Som lokalt bestyrelsesmedlem er du med til at sætte retningen for afdelingen sammen med Local President samt sørge for, at strategien bliver udført. Der skal løbende over året samles op på de tiltag, afdelingen har valgt at fokusere på, samt måske være klar på at skifte retning, hvis der er noget, der ikke går efter planen. Bestyrelsen har det strategiske overblik over afdelingen og er med til at styre hvilken retning afdelingen går i.

Som bestyrelsesmedlem er der mulighed for at deltage i bestyrelsestræningen, der består af flere moduler hen over året. Det første modul ligger allerede i november inden I officielt tiltræder og her er der mulighed for at lave  forberedelse til det kommende år og sætte en retning samt målsætninger for året.

Hvem kan blive bestyrelsesmedlem?
Hvis du er medlem af en lokalafdeling, kan du blive bestyrelsesmedlem. Det kræver, at du opstiller dit kandidatur i din lokalafdeling til valgforsamlingen i september. Her skal du vælges af din afdeling til at varetage posten.

Du kan læse mere om forpligtelserne i vedtægterne for din afdeling.

Skal du være medlem af JCI?

De fleste afdelinger arbejder i komitéer, for at sørge for, at den daglige drift kører. på denne måde aktiverer man medlemmerne af afdelingen, og de har mulighed for at fokusere på et bestemt område, der gerne vil være med til at udvikle såsom afdelingsmøder, medlemshåndtering og markedsføring.

Komitéerne har en formand. Som komitéformand har man ansvaret for at drive arbejdet i komitéen i den retning som handlingsplanen for året beskriver. I nogle afdelinger er det sat op således at komitéformanden sidder i bestyrelsen med ansvaret for den del af arbejdet, og andre steder rapporterer komitéformanden ind til en person i bestyrelsen. 

Der er mange forskellige typer af komitéer, nogle af den mest almindelige kan nævnes her: MEC (membership comittee), MØK (mødekomité), COM (community) og KOM (kommunikation), men der er ingen grænser for hvilke komitéer, der kan laves i afdelingen, så længe det bakker op om den handlingsplan, der er vedtaget på generalforsamlingen.

Hvem kan blive Komitéformand?
Hvis du er medlem i en afdeling, kan du blive formand for en komité. Det er typisk i slutningen af et år, man fastsætter, hvordan komitéerne for næste år skal se ud, og det er her, du skal byde ind, hvis det kunne være noget for dig.
Udover de nedenstående kompetencer får du også kompetencer inden for det område komitéen berører.

Skal du være medlem af JCI?

HVAD SIGER MEDLEMMERNE?

ONE YEAR TO LEAD

Et grundlæggende koncept i JCI er ledelsesformen ‘One year to lead’.

One year to lead betyder, at du kun kan have en officiel post i ét år, og faktisk er det kun vores menige bestyrelsesposter samt nogle få udpegede poster, der er 2 årige, ellers skifter vi ledelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau en gang om året.

I praksis betyder det, arbejdet både er mærket af ny energi og kontinuitet, og det fungerer rigtig godt. Denne opsætning og tidsramme gør det også mere overkommeligt at få erfaring med ledelse i JCI, som er noget vores medlemmer er rigtig glade for og kan bruge videre i deres professionelle liv.

Hør mere om One year to lead princippet her i videoen.