Nationale poster

Forside » Udviklingsmuligheder » Karrierecenter » Nationale poster

KARRIEREVEJ

Nationale poster

Mange medlemmer bruger JCI til at afsøge nye karriereveje og opbygge kompetencer, de kan bruge både privat og professionelt, og hvis du ikke vil opfinde rollen selv i forbindelse med et projekt, så er der nogle etablerede poster, du kan kaste dig ud i, hvor du kan gøre en kæmpe forskel for JCI Danmark og ikke mindst dig selv.

Det nationale team er en vigtig brik i det store JCI-puslespil. De hjælper både afdelingerne og bidrager internationalt, og der er masser af poster, der kan give dig konkret erfaring på CV’et. 

  • NP
  • DP
  • EVP-C
  • EVP-T
  • EVP-MC
  • VP-O
  • Treasurer
  • GLC
  • SG
  • TD

KARRIEREVEJ - Nationalt

Hvad kan du blive?​

National President (NP) er den højeste ledelsespost i JCI Danmark, som med et andet ord kan kaldes landsformand. NP varetager den daglige ledelse med JCI Danmarks direktion og sikrer, at vi som national organisation følger den vedtagne strategi samt repræsenterer JCI Danmark eksternt og internationalt.

NP er bestyrelsesmedlem i JCI Danmark Fonden samt medlem af Senatorbedømmelsesudvalget.

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en CEO eller en bestyrelsesformand.

 

Hvem kan blive National President?

Der er visse krav til posten som kan ses vores i Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen.

National President er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur.

 

Skal du være medlem af JCI?

Deputy President (DP) er den næsthøjeste ledelsespost i JCI Danmark, og kan med et andet ord kaldes næstformand. DP sidder med stemmeret i JCI Danmarks direktion og er ansvarlig /leder for Vice Presidents of Operations, som er en anden officiel rolle.  

Hvert 3. år har den siddende DP ansvaret for at der bliver udfærdiget en ny 3 årig strategi for JCI Danmark.

DP er bestyrelsesmedlem i JCI Danmark Fonden.

I erhvervslivet vil denne post ligne en COO og en bestyrelses-næstformand.

Hvem kan blive Deputy President?

Der er visse krav til posten, disse kan ses i vores Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen. 

Deputy President er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur .

Opstiller man til Deputy President, forventes det, at man er kandidat til National President året efter.

 

Skal du være medlem af JCI?

Excecutive Vice President Commerce (EVP-C) er én af vores 5 direktionsposter – dvs. at EVP-C sidder med stemmeret i JCI Danmarks direktion.

EVP-C er ansvarlig for aktiviteterne på det kommercielle område af JCI Danmark, hvilket blandt andet indeholder partnerskaber og sponsorater.

Under sig har EVP-C typisk ansvaret for en leads director og potentielt andre roller. Konkrete team positioner kan dog afvige fra år til år afhængig af, hvordan teamet sammensættes.

EVP-C er bestyrelsesmedlem i JCI Danmark Fonden.

I erhvervslivet til denne post svare til en bestyrelsespost og i nogle henseender også en CSO (Chief Sales Officer).

 

Hvem kan blive Executive Vice President Commerce?

Der er visse krav til posten, disse kan ses i vores Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen.

Executive Vice President Commerce er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur officielt.

 

Skal du være medlem af JCI?

Excecutive Vice President Training (EVP-T) er én af vores 5 direktions poster – dvs. at EVP-T sidder med stemmeret i JCI Danmark direktion.

EVP-T er ansvarlig for alle træningerne og uddannelserne i JCI Danmark f.eks. Local Leaders Training (LLT), Deputy Local President Training (DLP træning), bestyrelsestræning og meget andet. 

Det større EVP-T team består typisk af en LLT director, som sammen med EVP-T og evt. andre medlemmer fastlægger, planlægger og udfører de forskellige træningsforløb.  

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en bestyrelsespost.

 

Hvem kan blive Executive Vice President Training?

Der er visse krav til posten, disse kan ses i vores Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen. 

 

Executive Vice President Training er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur officielt.

 

Skal du være medlem af JCI?

Executive Vice President Marketing & Communication (EVP-MC) er én af vores 5 direktionsposter – dvs. at EVP-MC sidder med stemmeret i JCI Danmarks direktion.

EVP-MC er ansvarlig for den eksterne markedsføring af og interne kommunikation i JCI Danmark. 

EVP-MC har typisk en eller to på sit team, der hjælper med at udføre de opgaver, der ligger i at markedsføre og kommunikere, men dette kan svinge fra år til år. 

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en kommunikationschef, CMO eller en bestyrelsespost.

 

Hvem kan blive Executive Vice President Marketing & Communication?

Der er visse krav til posten, disse kan ses i vores Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen. 

Executive Vice President Marketing & Communication er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur officielt.

 

Skal du være medlem af JCI?

Vice President Operations (VP-O) er den nationale ledelses tætteste kontakt ud i afdelingerne.

Der vælges 3 VP-O’er hvert år, og hver VP-O har tilknyttet nogle lokalafdelinger, som VP-O’en har ansvar for at supportere og rådgive i løbet af året. Den primære kontakt går mellem Local President og VP-O, men kan også foregå mellem medlemmerne/bestyrelsen og VP-O’en. 

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en mellemlederposition. 

 

Hvem kan blive Vice President Operations?

Der er visse krav til posten, som kan ses i vores Policy Manual. Opfylder man ikke kravene, kan der søges dispensation hos delegeretforsamlingen. 

Vice President Operations er en post, der vælges af delegeretforsamlingen, og den kræver derfor, at man opstiller sit kandidatur officielt.

 

Skal du være medlem af JCI?

General Legal Counsel (GLC) er den juridisk ansvarlige i JCI Danmark.

GLC sidder uden stemmeret som en del af JCI Danmarks direktion, og ses som den primære rådgiver og sparringspartner i alle juridiske forhold for både direktionen og medlemmerne.

GLC håndterer bl.a. kontrakter internt i JCI Danmark til f.eks. afholdelse af kongresser, men er også involveret eksternt f.eks. i forbindelse med nye partnerskabsaftaler.

I erhvervslivet vil denne post ligne en CLO eller legal counsel.

 

Hvem kan blive General Legal Counsel?

En typisk General Legal Counsel er én med interesse for paragraffer og procedurer generelt samt et ønske om at sætte sig ind i de regler, JCI er bygget på og formidle disse på bedste vis til medlemmerne.

General Legal Counsel udpeges af National President, og er derfor ikke en post, man kan stille op til. Ønsker man at blive General Legal Counsel, henvender man sig til den/de kandidater, der opstiller til National President.

 

Skal du være medlem af JCI?

Technical Director (TD) er ansvarlig for alle vores IT platforme i JCI Danmark, og sørger for løbende vedligehold samt udvikling af dem.

TD sidder i JCI Danmark direktion uden stemmeret og giver input til direktionen vedr. IT. 

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en CTO eller CIO.

 

Hvem kan blive Technical Director?

Technical Director er en udpeget post, som udpeges af National President hvert år. Posten har ikke nogen specielle krav, man skal opfylde, dog er det en fordel at have lidt flair for IT og en interesse i at sætte sig ind i organisationens setup.

 

Skal du være medlem af JCI?

Treasurer (T) har ansvaret for at føre regnskab for JCI Danmark, hvilket indebærer at sende kontingentopkrævninger ud til afdelingerne samt at holde styr på, hvilke udgifter der er i løbet af året.

T sidder i direktionen uden stemmeret, og aflægger kvartalsvis regnskab for direktionen, så de også kan følge med i, hvordan pengene bliver brugt.

I erhvervslivet vil denne position kunne sammenlignes med en CFO

 

Hvem kan blive Treasurer?

En typisk Treasurer er én med interesse for tal, budgetter og regnskaber, og som ønsker at formidle disse på bedste vis til medlemmerne.

Treasurer udpeges af National President, og er derfor ikke en post, man kan stille op til. Ønsker man at blive Treasurer, henvender man sig til den/de kandidater, der opstiller til National President.

 

Skal du være medlem af JCI?

HVAD SIGER MEDLEMMERNE?

One Year To Lead

Et grundlæggende koncept i JCI er ledelsesformen ‘One year to lead’.

One year to lead betyder, at du kun kan have en officiel post i ét år, og faktisk er det kun vores menige bestyrelsesposter samt nogle få udpegede poster, der er 2 årige, ellers skifter vi ledelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau en gang om året.

I praksis betyder det, arbejdet både er mærket af ny energi og kontinuitet, og det fungerer rigtig godt. Denne opsætning og tidsramme gør det også mere overkommeligt at få erfaring med ledelse i JCI, som er noget vores medlemmer er rigtig glade for og kan bruge videre i deres professionelle liv.

Hør mere om One year to lead princippet her i videoen.