Bestyrelsestræning

Forside » Udviklingsmuligheder » Uddannelse » Bestyrelsestræning

Uddannelse

Bestyrelsestræning

I JCI Danmark har vi lavet en uddannelse til vores lokale bestyrelser for at hjælpe dem godt på vej. Uddannelsen er for bestyrelsen som samlet enhed og ikke for fx kun formand og næstformand.

JCI Danmarks bestyrelsesuddannelse er inddelt i tre moduler, hvoraf den første – Bestyrelses Kick Off – typisk afholdes i november året inden bestyrelsen tiltræder. De to resterende moduler afholdes i løbet af funktionsåret. Ved at dele det op på denne måde sørger vi for, at bestyrelsen bliver samlet og får en god start på arbejdet og planlægningen inden det officielt går i gang. 

bestyrelsesarbejde

Lokal relevans

JCI er bygget op om bestyrelsesarbejde, og som medlem kan du vælge at påtage dig ledelsesposter på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. JCI tilbyder en unik kombination af træning, netværk, sparring og praktisk “learning by doing”, som giver dig de bedste betingelser for at udvikle dig som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelseserfaringen i JCI starter oftest på lokalt niveau. Alle lokalafdelinger fungerer som små, individuelle enheder, der hvert år skal tilbyde aktiviteter til deres medlemmer, styre deres egen økonomi og vedtægter, lave en handlingsplan, strategi, rekruttere osv.