Privatlivspolitik

Forside » Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for JCI Danmark

JCI Danmark er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af JCI Danmark og de services der tilbydes, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved JCI Danmarks behandling af dine personoplysninger. JCI Danmark behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender JCI Danmark dine personoplysninger
JCI Danmark indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
a) Når du indmelder dig i en afdeling under JCI Danmark, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab
b) Når ønsker at gøre brug af arrangementer under JCI Danmark
c) Hvis du samarbejder med JCI Danmark i forbindelse med et arrangement/aktivitet

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige arrangementer og medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem JCI Danmark. I denne forbindelse indsamler JCI Danmark alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og email-adresse.
Ved tilmelding til arrangementer kan der være valgfrie felter om madallergier og andet, der kan være relevant for arrangementets afholdelse.
Dine personlige oplysninger behandles kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket/anmodning om medlemsoptagelse eller deltagelse i et arrangement relateret til JCI Danmark.

2. Hvornår videregiver JCI Danmark dine personoplysninger
Dine medlemsoplysninger må ikke videregives til en privat virksomhed, der gerne vil markedsføre produkter overfor JCI Danmarks medlemmer. Sådan en videregivelse vil kræve samtykke fra hver enkelt medlem. JCI Danmark må heller ikke udsende markedsføringsmateriale på vegne af en virksomhed til det enkelte medlem uden samtykke, men der kan være reklame og/eller info fra private virksomheder, som JCI Danmark har indgået en partnerskabsaftale med, i JCI Danmarks nyhedsmail.

JCI Danmark kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
a) Leverandører, der samarbejder med JCI Danmark, for at yde services og nyhedsbreve til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af JCI Danmark for eksempel leverandører af services, nyhedsbreve, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud).
b) Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse og fortsættelse af et medlemskab hos JCI Danmark.

Billeder på hjemmeside og sociale medier
Nogle billeder må offentliggøres på JCI Danmarks hjemmeside, facebookside m.v., andre må ikke. Almindelige situationsbilleder fra arrangementer/aktiviteter og fra JCI Danmarks sociale liv kan som udgangspunkt frit offentliggøres. Også selvom enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke.
Ved brug af billeder, der ikke er situationsbilleder – hvoraf du fremgår – vil kun blive brugt efter skriftligt samtykke fra dig.

3. Hvordan beskytter JCI Danmark dine personoplysninger
JCI Danmark har sikkerhedsprocedurer for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. JCI Danmarks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som JCI Danmark behandler om dig, kan du rette henvendelse til email-adressen eller telefonnummeret nederst i dokumentet.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger JCI Danmark behandler om dig og du har ret til få udleveret en kopi af de personoplysninger, som JCI Danmark behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode JCI Danmark om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling, f.eks. til markedsføring og profilering. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos JCI Danmark er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i JCI Danmarks indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt for at kunne administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald vil en anmodning om sletning være at betragte som en opsigelse af dit medlemskab.
Hvis du vil klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte JCI Danmark på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under pkt. 7. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

5. Hvor længe opbevarer JCI Danmark dine personoplysninger
Hos JCI Danmark gemmer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab af JCI Danmark, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

a) Medlemmer
Dine oplysninger til brug for administration af dit medlemskab opbevares elektronisk i JCI Danmarks Online Medlemsdatabase, kaldet OMD’en, der kun kan tilgås af JCI Danmarks medlemmer. Når dit medlemskab ophører, vil oplysningerne registreret om dig blive slettet. Hvis du er i restance med dit kontingent eller der er en anden saglig grund, kan dine oplysninger blive opbevaret i op til 3 år ved årets udgang efter din udmeldelse.

b) Foredragsholdere
Når JCI Danmark afholder et arrangement/aktivitet, hvortil der benyttes foredragsholdere/undervisere, slettes oplysningerne om disse når arrangementet/aktiviteten er afsluttet.

c) Samarbejdspartnere
Når der indsamles oplysninger om kontaktpersoner fra en samarbejdspartner, slettes disse oplysninger, når der ikke længere er et formål med opbevaringen, f.eks. når et arrangement, hvor JCI Danmark har gjort brug af en samarbejdspartners services, er afsluttet.

6. Hvad sker der, når JCI Danmark ændrer denne privatlivspolitik
JCI Danmark opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at JCI Danmark løbende vil opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver JCI Danmark dig besked via e-mail, som du modtager fra din formand i den afdeling, hvor du er medlem. Du kan også altid orientere dig om JCI Danmarks privatlivspolitik på www.jci.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
JCI Danmark, cvr.nr. 41 56 32 57, tlf. 70 20 18 40, mail: kontakt@jci.dk
JCI Danmarks datarepræsentant er JCI Danmarks General Legal Counsel, glc@jci.dk